Werkwijze

Ons psychodiagnostisch verslag is zodanig opgesteld dat dit voor elke instantie kan gebruikt worden.

Aanmelding dient steeds via het contactformulier te gebeuren. Na aanmelding maken wij U een voorstel tot intake gesprek. Een intake gesprek kost 90€ BTW incl. Na overschrijving op BE62 0016 3124 5461 met vermelding van ‘naam en intake datum’ is Uw intake gesprek bevestigd.
Hierin is inbegrepen een gesprek van ca 1 uur en een schriftelijk voorstel van het diagnostisch scenario en kostprijs.

Vrijblijvende informatie: 0468 31 07 06

De cliënt en eventueel de begeleidende arts.

In minder dan 2 weken vanaf aanmelding.

Akkoord met psychodiagnostisch voorstel.

Kan over meerdere dagen worden gespreid in minder dan 4 weken vanaf aanmelding.

Verslag voorbereiden met multidisciplinair team in minder dan twee weken na deelnameonderzoek.

In een persoonlijk gesprek.

Dr Psychiater Peter Heylen

Jessie Wouters

Yves Vennekens
Kristel Delait

Veronique Diliën

Kristel Delait
Veronique Diliën
Natasha De Vinster
Walter Engelen
Yves Vennekens

Evelien Debie
Niki Schepens

Gitte Dams

Kirsten Andries

Wij werken samen met kinderartsen uit de regio

Multidisciplinaire ondersteuning

Na aanmelding maken wij U een voorstel tot intake gesprek. Een intake gesprek kost 90€ BTW incl. Na overschrijving op BE62 0016 3124 5461 met vermelding van ‘naam en intake datum’ is Uw intake gesprek bevestigd. Hierin is inbegrepen een gesprek van ca 1 uur en een schriftelijk voorstel van het diagnostisch scenario en kostprijs.

Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan U ons hiervan op de hoogte brengen:
klachtenmelding@falcontwin.be

© Webdesign WiThService.be