Praktische info

Contact

Praktijkadres – Gesloten op maandag
            Streekweg 2
            2490 Balen

Aanmeldingen en vrijblijvende informatie: +32 (0)14 89 97 22 of onthaal@falconcare.be
Telefonische bereikbaarheid:
             ma – vr: 18:00 – 19:00
              di – za: 9:00 – 12:00
Annuleren en verplaatsen van afspraken: +32 (0)14 89 97 22 of onthaal@falconcare.be
Telefonische bereikbaarheid:
              di – za: 09:00 – 17:00

Aanmelding

Aanmeldingen kunnen particulier vanaf 18 jaar of vanuit een professionele doorverwijzing (justitie, psychiater, CLB,…).
Ingeval kinderen van gescheiden ouders worden aangemeld dienen beide ouders toestemming te verlenen voor het onderzoek.

Klik hier om aan te melden

Verloop van het onderzoek

De eerste stap in het onderzoek is het intakegesprek van ongeveer 1 uur. Voor minderjarigen is dit samen met de ouders/zorgfiguren. Tijdens het intakegesprek wordt grondig geëvalueerd wat er precies verwacht en getest kan worden. Indien de noodzaak er is voor een bijkomend psychiatrisch consult en/of psychomotorisch onderzoek, wordt dit ook hier besproken.

Na de intake bespreken wij intern de mogelijke hypotheses en betrekken wij de bestaande hulpverleners (arts, psychiater, psycholoog,…). 
Hierna ontvangt u een prijsofferte met testvoorstel. Enkel na ontvangst van uw schriftelijk akkoord van de prijsofferte, worden de testdata ingepland en worden de testen vervolgens uitgevoerd.

Vervolgens doen wij de scoring, analyse, rapportering en bespreken dit in multidisciplinair overleg. Daarna worden de resultaten en mogelijke nazorgtrajecten met u besproken in een adviesgesprek.

Gegevensdeling

Gezien er bij onderzoeken vaak informanten en hulpverleners worden betrokken (vb. school, CLB, psycholoog,…) is een formele toestemming van de cliënt noodzakelijk. Zo garanderen wij uw privacy conform de GDPR-wetgeving.

Ons gegevensbeleid vind je hier 

Kosten

Intake: €150

 • Onderzoek: varieert tussen €500 en €2000 afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek

In de totale kostprijs van het onderzoek is inbegrepen:

 • Dossierkost
 • Uitvoering van de psychologische onderzoeken (intelligentie, neuropsychologisch, persoonlijkheid,…)
 • Scoring, analyse, rapportering, multidisciplinair overleg
 • Volledig verslag van het onderzoek op papier en digitaal
 • Terugkoppelingsgesprek met advies (ca. 1u)

Doelstellingen van het onderzoek kunnen zijn:

 • Screening (is er voldoende reden om het uitgebreid onderzoek aan te vangen),
 • Classificerend (er wordt voldoende evidentie gevonden om de stoornis te bevestigen),
 • Classificerend met handelingsgericht testen (er wordt doelgericht getest naar behandelingsgericht inhoudelijk advies),
 • Idiografisch (gericht op de specifieke wensen van het individu).

Richtprijzen van specifieke onderzoeken

 • Intelligentieonderzoek/hoogbegaafdheid
 • Autismespectrumstoornis (ASS)
 • ADHD
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Dementieonderzoek

€400 – €750
€1000 – €1400
€1000 – €1400
€1000 – €1400
€700 – €900

Indien er gecombineerde testonderzoeken (vb. dubbeldiagnose ASS – ADHD) plaatsvinden kunnen de prijzen hiervan afwijken.

Bij een onduidelijke of complexe hulpvraag is een screeningsonderzoek aangewezen waarbij verschillende hypotheses afgewogen worden. Na de screening wordt het verdere onderzoekstraject besproken. De richtprijs van een screeningsonderzoek is €500 – €700.

De offerte is telkens op maat van de cliënt.

Melden afwezigheid

Een afspraak voor intake, testing of advies – die niet wordt nagekomen zonder annulatie binnen de 48 uur – zal een kost van €100 worden aangerekend.

Afwezigheid te melden via onthaal@falconcare.be

Centrum-Psychodiagnostiek
is een afdeling van Falconcare BV