Diagnose

IQ - Intelligentie onderzoek

Een intelligentieonderzoek wordt vaak geadviseerd wanneer de schoolresultaten niet binnen de verwachtingen liggen. Er kan een vermoeden zijn van hoogbegaafdheid of van een zwakkere begaafdheid.

Een intelligentieonderzoek bestaat volgens de nieuwste inzichten uit een combinatie van testen (het CHC-model). Dit is een sterk theoretisch onderbouwd model en brengt alle brede domeinen van het intellectueel functioneren in beeld.

Dit laat toe om een zo getrouw mogelijke uitspraak te maken. De verstandelijke beperking is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en komt daardoor voor subsidie in aanmerking. De precieze voorwaarden vindt U op VAPH website. Voor een formele diagnosestelling is het wenselijk een arts/psychiater in het multi disciplinaire team (MDT) mee op te nemen

IQ - Hoogbegaafdheidsonderzoek

Tekst nog aanvullen

ASS - Autismespectrumstoornis

Autisme Spectrum Stoornissen worden steeds multidisciplinair vastgesteld. Een psychiater en klinisch psycholoog aangevuld met eventueel een logopedist en kinesist. Aan de diagnosestelling zal een uitgebreide intake en anamnese met de ouders voorafgaan. Hierna zal informatie verzameld worden (o.a. door observaties, vragenlijsten, contact met leerkrachten,..) over het sociaal-emotioneel functioneren van het kind/jongere en bijkomend onderzoek gebeuren voor de nodige aanvullende informatie (zoals een intelligentieonderzoek, taalonderzoek,…). Autisme Spectrum Stoornissen zijn erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en komt daardoor voor subsidie in aanmerking. De precieze voorwaarden vindt U op VAPH website.

ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD wordt steeds multidisciplinair vastgesteld. De diagnosestelling gebeurt op basis van verschillende observaties, gesprekken met ouders en leerkrachten en testbatterijen. Een klasobservatie is aangewezen bij onderzoek naar ADHD

LEERSTOORNISSEN

Tekst nog aanvullen

ANGST

Tekst nog aanvullen

DEPRESSIE

Tekst nog aanvullen

PERSOONLIJKHEID

Tekst nog aanvullen

DEMENTIE

Tekst nog aanvullen

Centrum-Psychodiagnostiek
is een afdeling van Falconcare BV