Centrum voor Psychodiagnostiek

Diagnosestelling bij psychische hulpvragen is de kernopdracht van het Centrum voor Psychodiagnostiek. 

We bieden kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde psychodiagnostiek aan voor een breed spectrum van psychische aandoeningen. Het doel van de diagnosestelling bestaat erin snel duidelijkheid te geven en een juiste verdere begeleiding mogelijk te maken. Daar waar nodig is, is een multidisciplinair team verantwoordelijk voor de uiteindelijke diagnosestelling. Het Centrum voor Psychodiagnostiek werkt conform de beschikbare protocollen in Vlaanderen. Het Centrum voor Psychodiagnostiek stelt een efficiënte organisatie van de diagnosestelling voorop.

Vrijblijvende informatie: 0468 31 07 06

Wij zijn gesloten op maandag

Wij bieden een breed spectrum aan van psychodiagnostische testen aan met onder meer intelligentie, Autisme Spectrum Stoornissen, ADHD, leerstoornissen, angst, depressie en persoonlijkheidsonderzoeken.

Indien U niet vindt wat U zoekt dan kan U ons vrijblijvend contacteren en wij stemmen samen af hoe U geholpen kan worden.

Team

Het centrum maakt de diagnosestelling met een team van verschillende disciplines aangepast aan de diagnosestelling. Het team kan bestaan uit een klinisch psycholo(o)g(e), maatschappelijk assistent(e), (kinder)psychiater, pediater, kinesist(e), logopedist(e),…

Korte wachttijden en uiterst transparante werkwijze zijn onze troef.

Om dit mogelijk te maken bieden wij de mogelijkheid om U samen met Uw persoonlijk begeleidend arts aan te melden. Uw behandelende arts wordt zo mede lid van het multidisciplinaire team voor Uw diagnosestelling.

Wij trachten u de best mogelijke begeleiding aan te bieden.  Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan u ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be.

© Webdesign WiThService.be