Intelligentie-onderzoek

Een intelligentieonderzoek wordt vaak geadviseerd wanneer de schoolresultaten niet binnen de verwachtingen liggen. Er kan een vermoeden zijn van hoogbegaafdheid of van een zwakkere begaafdheid.

Een intelligentieonderzoek bestaat volgens de nieuwste inzichten uit een combinatie van testen (het CHC-model). Dit is een sterk theoretisch onderbouwd model en brengt alle brede domeinen van het intellectueel functioneren in beeld.

Dit laat toe om een zo getrouw mogelijke uitspraak te maken. De verstandelijke beperking is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en komt daardoor voor subsidie in aanmerking. De precieze voorwaarden vindt U op VAPH website. Voor een formele diagnosestelling is het wenselijk een arts/psychiater in het multi disciplinaire team (MDT) mee op te nemen

Voor eerste aanmelding: 0468 31 07 06
of onthaal@falconcare.be (antwoord < 24uur)

Voor wijzigingen afspraak: 0468 30 72 74

Wij zijn gesloten op maandag

Bayley Scales of Infant and Toddler Development –III-N

Leeftijdsbereik van 16 dagen t.e.m. 42 maanden en 15 dagen

  • Is gericht op het vaststellen van de algemene mentale en motorische ontwikkeling met het oog op het opsporen van kinderen met risico op ontwikkelingsachterstand.
  • de belangrijkste ontwikkelingsdomeinen tussen geboorte en drie jaar zijn: cognitieve ontwikkeling, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling, adaptieve ontwikkeling

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-III (WPPSI-III-NL)

Leeftijdsbereik van 2 jaar en 6 maanden tot 7 jaar en 11 maanden

  • kernsubtests nodig voor verbaal IQ, performaal IQ en totaal IQ.
  • subtests voor aanvullende informatie.
  • De WPPSI-III-NL wordt aangevuld met subtesten van Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF 4)

Wechsler Intelligence Scale for Children – III (WISC-III-NL)

Leeftijdsbereik van 6 tot 17 jaar

  • subtests, resulterend in drie IQ-scores: Totaal IQ, Verbaal IQ, Performaal IQ
  • factorscores: Verbaal Begrip, Perceptuele Organisatie, Verwerkingssnelheid
  • De WISC-III-NL wordt aangevuld met Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF 4) en SON-R 6-40

Kaufman Adolescent and Adult Intelligence Test (KAIT)

Leeftijdsbereik adolescenten en volwassenen van 14 tot 85+ jaar

  • subtests, resulterend in 3 IQ-scores: Totaal IQ, Fluid IQ, Crystallized IQ”

Contact

info@synerga.be

+32 (0)468 31 07 06

Maatschappelijke zetel:
Falconcare BV
Molenstraat 280 – 2490 Balen (B)
BE 0729.737.235

Kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen

Nieuwsbrief

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be.

Synerga is een afdeling van Falconcare BV

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

synerga

Psychotherapie

peopleinteraction

Op zoek naar opleidingen?

© Webdesign WiThService.be