Cursussen

Interpretatie van MMPI-2

Naast het intakegesprek biedt de MMPI®-2 een geheel zelfstandige en grondige screening van de patiënt. Heel vaak geeft een nieuwe patiënt tijdens de psychodiagnostische gesprekken niet datgene prijs wat hij bij de MMPI®-2 vragen wel toegeeft. Een voorbeeld zijn hier psychotische symptomen die in het verleden werden ervaren en die de patiënt nu “niet zo belangrijk meer vindt om nog te vertellen”. De MMPI®-2 registreert ze. Behalve een verhoging van schaal 8, maakt een blik op de Harris Lingoes subschalen duidelijk in welke hoek de verhoging op de schaal is behaald. De Kritieke Items worden door het computerprogramma voor scoring afgedrukt en zo weet de psycholoog precies welke items die op psychotische symptomen betrekking hebben positief zijn beantwoord. In het gesprek kan men hier dus gemakkelijk op terugkomen.

Een nieuwe patiënt is lang niet altijd geneigd al zijn klachten en zorgen rechtstreeks te communiceren. De MMPI®-2 slaat niets over en kan door geen geheugen worden geëvenaard. Voor de schuchtere, gereserveerde patiënt is de lijst een lage drempel. In het geval dat de eerste indruk van de clinicus is dat de problematiek een licht karakter heeft, kan de MMPI®-2 dit problematiseren en op psychopathologie duiden. De klinische schalen kunnen onverwachte verhogingen laten zien en tot een herevaluatie van de patiënt en zijn behandeling leiden. Door de meer dan 14.000 studies die naar de MMPI zijn gedaan, is er veel informatie beschikbaar over wanneer welke mensen hoog of laag scoren op welke (combinatie van) schalen. Dit heeft tot gevolg dat de test dus niet alleen ‘registreert wat iemand zelf invult’, maar veel extra inzicht toevoegt aan een profiel, met een wetenschappelijke onderbouwing.

Centrum-Psychodiagnostiek
is een afdeling van Falconcare BV