Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Autisme Spectrum Stoornissen worden steeds multidisciplinair vastgesteld. Een psychiater en klinisch psycholoog aangevuld met eventueel een logopedist en kinesist. Aan de diagnosestelling zal een uitgebreide intake en anamnese met de ouders voorafgaan. Hierna zal informatie verzameld worden (o.a. door observaties, vragenlijsten, contact met leerkrachten,..) over het sociaal-emotioneel functioneren van het kind/jongere en bijkomend onderzoek gebeuren voor de nodige aanvullende informatie (zoals een intelligentieonderzoek, taalonderzoek,…). Autisme Spectrum Stoornissen zijn erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en komt daardoor voor subsidie in aanmerking. De precieze voorwaarden vindt U op VAPH website.

Voor eerste aanmelding: 0468 31 07 06
of onthaal@falconcare.be (antwoord < 24uur)

Voor wijzigingen afspraak: 0468 30 72 74

Wij zijn gesloten op maandag

ADI-R Autisme Diagnostisch Interview- Revised

  • De ADI-R is een gestructureerd diagnostisch interview dat wordt afgenomen om autisme te classificeren bij kinderen of volwassenen. Het interview wordt afgenomen bij ouders of naaste familie. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de problemen die de cliënt in het dagelijks leven ervaart.
  • De ADI-R kwantificeert de drie domeinen van autismespectrumstoornissen (ASS): Wederkerige sociale interacties, Communicatie, Beperkte, repetitieve en stereotiepe gedragspatronen
  • Met de resultaten kan onderscheid gemaakt worden tussen autisme en andere ontwikkelingsstoornissen. Bij autisme kan vastgesteld worden op welke gebieden er ontwikkelingsproblemen zijn.

ADOS-2 is de gouden standaard op het gebied van diagnostiek van autismespectrumstoornissen

  • ADOS-2 Autisme diagnostisch observatieschema. De ADOS-2 is de nieuwe versie (2013) van het wereldwijd gebruikte observatieschema voor autismespectrumstoornissen (ASS).
  • De ADOS-2 rubriceert de observaties die tijdens de activiteiten verzameld zijn naar vijf domeinen: Taal en communicatie, Wederkerige sociale interactie, Spel/Verbeelding, Stereotiepe gedragingen en beperkte interesses, Overig afwijkend gedrag
  • Tijdens de afname van de ADOS-2 lokt de onderzoeker sociaal, communicatief, stereotiep en spelgedrag uit om zo gedrag te kunnen observeren dat mogelijk wijst op autisme.
  • Een afname bestaat uit een reeks activiteiten die volgens een protocol wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de gekozen module kan dat variëren van fantasiespel met poppen en kiekeboe spelen met een jong kind tot het maken van een puzzel met abstracte figuren en een gesprek over emoties met een volwassene.

Contact

info@synerga.be

+32 (0)468 31 07 06

Maatschappelijke zetel:
Falconcare BV
Molenstraat 280 – 2490 Balen (B)
BE 0729.737.235

Kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen

Nieuwsbrief

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be.

Synerga is een afdeling van Falconcare BV

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

synerga

Psychotherapie

peopleinteraction

Op zoek naar opleidingen?

© Webdesign WiThService.be